Panaszkezelési szabályzat

 

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Alapítvány a Budapesti Állatkertért

 

Partnereink számára lehetőséget biztosítunk panaszaik, észrevételeik, javaslatiak benyújtására.

 

Panaszbejelentést postacímünkön, vagy az alábbi e-mail címen tehet:

info@allatkertialapitvany.hu

 

Telefonon és személyesen is megteheti észrevételeit, javaslatait:

Mobilszámunk:
+36 20 203-808

Személyes ügyfélfogadás ideje:

Az Állatkert nyitvatartási rendjének megfelelően, minden nap

A panaszkezelés szabályai:

A panaszokat, reklamációkat közvetlenül az Alapítvány munkatársának  kell írásban benyújtani a panasz alapjául szolgáló ok keletkezésétől,  ill. annak tudomásra jutásától számított 2 munkanapon belül.

Az alapítványi munkatárs a panasz beérkezésekor azt azonnal regisztrálja és a lehető legrövidebb időn, de maximum tizenöt napon belül tájékoztatja az Alapítvány álláspontjáról a panaszost emailen vagy postán, annak megfelelően, ahogyan a panaszt bejelentették.

A reklamáció jogosságáról, elfogadásáról, valamint a kivizsgálásról és a reklamáció elhárításáért felelős személy kijelöléséről, a végrehajtás határidejéről az Alapítvány kuratóriumának elnöke dönt. Vitás kérdésekben a döntésbe esetenként be kell vonni az Alapítvány kuratóriumát/vagy Felügyelő Bizottságát.

A panasztevőnek joga van az őt érintő iratokba betekinteni, joga van a panasz elbírálásáról tájékoztatást kapni, joga van kérni adatainak bizalmas kezelését.

A reklamáció lezárását követően valamennyi az adott reklamációhoz, panaszhoz, annak kivizsgálásához kapcsolódó feljegyzést tárolni kell az Alapítvány irodájában irodájában. Az esetleges helyesbítő tevékenység indításáról, annak várt eredményéről és a bevezetés határidejéről tájékoztatni kell a reklamálót.

A panaszfolyamat teljes lezárására, beleértve a reklamáló tájékoztatását is panasza eredményéről, illetve az ügyben foganatosított intézkedésekről maximum 30 nap. A szükséges intézkedések bevezetésére a határozathozataltól kezdve max. 30 nap áll rendelkezésre.

Az Alapítvány az állatkertért emellett magára kötelezően elfogadja a Fővárosi Állat- és Növénykert Panaszkezelési Szabályzatának előírásait.

 

Arany fokozatú támogatóink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezüst fokozatú támogatóink

 

 

 

 

 

Bronz fokozatú támogatóink