Nőnapi köszöntés

2021-03-06

Ugye nem kell tengernyi frázist elpuffogtatnunk, hogy mindenki felidézze, mi mindenért tartozik köszönettel a világ a nőknek? Persze az év bármelyik napján aktuális a hála irányukba, de március 8-án különösen érdemes erre gondolni.

 

De a virágküldés biztosan a legjobb ötlet Nők napjára? Talán egy rózsaszálnál is szebben beszél egy rózsás flamingó, egy rózsás kanalasgém vagy egy rózsás pelikán. Esetleg Hortenzia, az aranyhasú mangábé, vagy Fikusz, a zöldszárnyú ara!

Nőnap alkalmából örökbe fogadhatod bármelyik állatunkat, sőt meg is nyerheted a jelképes örökbefogadásukat, ha megírod kommentben: te hogyan, milyen szöveggel köszöntenéd az Állatkert hölgyeit – legyen szó akár az állatgondozó lányokról, akár az Állatkert valamelyik szőrős, tollas vagy pikkelyes lakóról. (Állataink neméről a www.allatkertialapitvany.hu/orokbefogadhato-allatok/ oldalon tájékozódhatsz). Írd meg azt is, hogy melyik állatra esne a választásod, ha tiszteletbeli nevelőszülője lehetnél egyiküknek és azt is, hogy természetes élőhelye hol van választottadnak. A sorsoláson csak a helyesen válaszolók vehetnek részt.

A nőnapi üdvözléseket a facebook oldalunkon megjelent posz alá írt kommentben várjuk március 8-án éjfélig.

A kommentelők egyike – akinek kedvez a sorsolás – megnyeri egy általa választott állat örökbefogadását, amely egy oklevelet, egy életrajzi lapot, az állat fotóját és egy nevelőszülő kártyát tartalmaz.

Boldog Nők napját kívánunk!

Nőnapi Facebook nyereményjáték szabályzat:

Jelen szabályzat (továbbá Szabályzat) az Állatkerti Alapítvány, mint szervező (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Facebook oldalon futó „Nőnapi nyereményjátékra” vonatkozik, (a továbbiakban: Nyereményjáték), az alábbi feltételekkel.

A Nyereményjáték Szervezője: Alapítvány a Budapesti Állatkertért, 1146, Budapest, Állatkerti krt. 6-12. adószám: 18008481-2-42                                                

A Nyereményjáték részletei: az Állatkerti Alapítvány Facebook közösségi oldalon szervezett Nőnapi Nyereményjáték, melynek résztvevői közül sorsolás alapján kiválasztott egy nyertes (továbbiakban Nyertes) örökbe fogadhat egy-egy állatot a Fővárosi Állat- és Növénykertből. Az örökbefogadható állatok listája megtalálható az Állatkerti Alapítvány honlapján, az örökbefogadható állatok menüpontban. (www.allatkertialapitvany.hu/orokbefogadhato-allatok/). A Nyertesnek online örökbefogadása után az Állatkerti Alapítvány postai úton juttatja el az Alap örökbefogadási csomagot, amely egy oklevelet, az állat életrajzi lapját és fotóját, valamint egy kitűzőt és egy nevelőszülő kártyát tartalmaz.

A játékosok, (továbbiakban Játékosok) a nyereményjátékban a következőképpen vehetnek részt:  

1.) Lájkolják az Állatkerti Alapítvány Facebook oldalát és egyidejűleg lájkolják a nyereményjáték bejegyzését.

2.) Válaszolnak a bejegyzésben feltett, az állat élőhelyére vonatkozó kérdésre.

3.) Kommentben a megfejtésen kívül azt is megírják, hogy melyik állatot szeretnék örökbe fogadni.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Nyereményjáték Szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

A Nyereményjáték időtartama: 2021. március 6. 14. 07:30 2021. március 8. 23:59

A Nyereményjáték nyereménye: Egy állatkerti örökbefogadás. Az örökbefogadható állatok listája megtalálható az Állatkerti Alapítvány honlapján, az örökbefogadható állatok menüpontban. (www.allatkertialapitvany.hu/orokbefogadhato-allatok/). A Nyertesnek online örökbefogadása után az Állatkerti Alapítvány postai úton juttatja el az Alap örökbefogadási csomagot, amely egy oklevelet, az állat életrajzi lapját és fotóját, valamint egy kitűzőt és egy nevelőszülő kártyát tartalmaz.


A nyereményjáték nyertesének nevét az Állatkerti Alapítvány március 9-én reggel 8 órakor Facebook posztban közli.

A Nyertessel a szervező Facebook üzenetben veszi fel a kapcsolatot a nyeremény eljuttatásának részleteiről. A nyeremény átvételére postai úton (díjmentes), vagy a GLS csomagküldő szolgálat igénybevételével (1.200 Ft) van lehetőség.

A Nyereményjáték lebonyolítása

A verseny a következő weboldalon/közösségi oldalon található:

https://www.facebook.com/allatkertialapitvany/

Jelen promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz. 

A Nyereményjátékban kizárólag az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18 éven felüli, Magyarországon élő állampolgárok vehetnek részt, akik elfogadják a jelen Nyereményjáték Szabályzatban leírt valamennyi feltételt.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező vállalat tulajdonosai, munkavállalói és azok rokonaik, illetve azon egyéb személyek sem vehetnek részt, akik a Nyereményjáték megszervezésében és lebonyolításában részt vesznek. A Nyereményjátékban való részvétellel minden Játékos önmagára kötelező érvényűnek ismeri el e Szabályokat.

Részvétel feltételei

A Nyereményjátékban való részvétel ingyenes, nem kötött sem vásárláshoz, sem megrendeléshez vagy árajánlatkéréshez sem.

A Játékosok egyszeri alkalommal, kizárólag a saját nevükkel vehetnek részt a Nyereményjátékban. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által és a saját nevében regisztrál és vesz részt a Nyereményjátékban, a Nyereményjátékkal kapcsolatos jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

Nyeremény kisorsolása

A Nyertes kisorsolása 2021. március 9-én, reggel 7:00 órakor történik.

A sorsolás helyszíne: https://commentpicker.com/

1 db Nyertes kerül kisorsolásra.

Az a Játékos tekinthető a Nyereményjáték nyertesének, akit a számítógép kisorsol a Nyereményjátékban résztvevők közül. (részvételben való sorrend száma alapján). A nyeremény készpénzre át nem váltható és nem ruházható át másnak. Az online örökbefogadás során azonban a nyertesnek lehetősége van más részére örökbefogadni, de az online örökbefogadáskor a "befizető" adataihoz a nyertes adatait szükséges megadni.

A Nyertes értesítése:

Szervező a Nyereményjáték lezárását követő 1 munkanapon belül Facebook üzenet formájában értesíti a Nyertest és tájékoztatja elérhetőségeiről (e-mail cím). A nyertes Játékos az üzenet kézhezvételétől számított 2 (két) naptári napon belül köteles az üzenetben megjelölt elérhetőségen a Szervezővel felvenni a kapcsolatot a nyeremény beváltásának körülményeiről történő egyeztetés érdekében, az alábbi elérhetőségen: info@allatkertialapítvány.hu

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el

A Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

ha a Nyereményjátékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
ha az értesítő levélre 2 naptári napon belül nem válaszol;
ha bármely okból nem lehet felvenni a Nyertessel a kapcsolatot;
egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Nyereményjátékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
egyértelműen bizonyítható, hogy a Nyereményjáték menetét/eredményét bármilyen módon, szándékosan befolyásolni próbálja;
jelen részvételi Szabályzat bármely pontját megsérti.
Amennyiben a résztvevőt a Nyereményjáték során nyertessé választják, a Nyereményjátékban való részvételével hozzájárul, hogy képviselt vállalkozása és vagy saját nevét a Nyereményjáték Szervezője kizárólag saját reklámanyagaiban - a nyertes nevének, a nyeremény adatainak feltüntetésével együtt - közzétegye. A Nyertes elfogadja, hogy a nevének és cégnevének ilyen használata ellenében a nyereményen felül külön díjazásra nem jogosult.

A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Adatkezelés és adatvédelem

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Szabályzattal bekért, a Nyereményjáték során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Nyereményjáték lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa.

Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek, kizárólag a jelen Szabályzatban részletezett célra, a nyertes azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használja.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy: amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait vagy azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

Engedélyszám: NAIH-131598/2017.

Kizárás

A Nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Nyereményjátékból.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Nyereményjátékban nem jogosult részt venni, illetve a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerül.

A Szervező jogai

Az Állatkerti Alapítvány kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért.

A résztvevők elfogadják, hogy a Nyereményjátékban való részvétel során a részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével az Állatkerti Alapítvány számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a Nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi Szabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező www.allatkertialapitvany.hu weboldala, Facebook oldala időszakosan nem érhető el. Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

Egyéb rendelkezések

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

A Nyereményjáték lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Nyereményjáték Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

További információért a Nyereményjátékkal kapcsolatban forduljon bizalommal a Szervezőhöz.

Állatkerti Alapítvány

Budapest, 2021. március 6.

 

Platina fokozatú támogatóink

 

Arany fokozatú támogatóink

 

 

 

 

 

 

 

Ezüst fokozatú támogatóink

 

 

 

Bronz fokozatú támogatóink