Állatkerti Kultúrkvíz

2020-02-02

Szereted az állatokat? És az irodalmat, filmeket, zenéket? Ha igen, akkor ezt a játékot neked találtuk ki! Tíz héten keresztül vasárnaponként felteszünk egy kérdést a facebook oldalunkon (https://www.facebook.com/allatkertialapitvany/), amire kommentben lehet válaszolni a következő péntek éjfélig. Szombaton már sorsoljuk is a nyertest, aki egy általa kiválasztott állat tiszteletbeli nevelőszülője lehet. (A nyereményjáték szabályait cikkünk alján közöljük.)

 

Az első kérdés miről is szólhatna másról, mint a medvéről és az ő árnyékáról.

Valamennyien emlegetjük azt a néphagyományt, hogy február 2-án a medve felébred téli álmából, előjön a barlangjából, és megnézi, milyen az idő. Ha meglátja az árnyékát, akkor visszafekszik és tovább alszik, mert még hosszú lesz a tél, de ha nem, akkor fenn marad, mert vége a télnek.

Nem tudjuk pontosan, hogy mi lehet az alapja ennek a néphagyománynak, de vannak olyan nézetek, amik szerint egy magyar író egyik regényében jelent meg először a február 2-án időjárást előrejelző medve alakja:

 

„Van aztán egy napja a télnek, aminek gyertyaszentelő a neve. Miről tudja meg a medve e nap feltűnését a naptárban, az még a természetbúvárok fölfedezésére váró titok. Elég az hozzá, hogy gyertyaszentelő napján a medve elhagyja odúját, kijön széttekinteni a világban. Azt nézi, milyen idő van! Ha azt látja, hogy szép napfényes idő van, a hó olvad, az ég tavaszkék, ostoba cinkék elhamarkodott himnuszokat cincognak a képzelt tavasznak, s lombnak nézik a fán a fagyöngyöt, pedig lép lesz abból, melyen ők megulgulnak; ha lágy, hízelgő szellők lengedeznek, akkor a medve - visszamegy odújába, pihent oldalára fekszik; talpa közé dugja az orrát, s még negyven napot aluszik tovább; - mert ez még csak a tél kacérkodása; mint a régi rendszer minisztériuma szabadelvű program mellett.

Ha azonban gyertyaszentelő napján azt látja a medve, hogy rút, zimankós förmeteg van; hordja a szél a hópelyhet, csikorognak a fák sudarai, s a lóbált száraz ágon ugyancsak károg a fekete varjúsereg, mintha mondaná: reszkessetek, sohasem lesz többet nyár; a tél megígérte nekünk, hogy mármost örökké fog tartani; mi kivettük árendába a szelet, fújatjuk, amíg nekünk tetszik; a nap megvénült, nincs többé semmi ereje, elfelejtkezett rólatok! Kár várnotok! - Ha jégcsap hull a fenyők zúzmarázos szakálláról; ha a farkas ordít az erdő mélyén: akkor a medve megrázza bundáját, megtörli szemeit és kinn marad; nem megy vissza többet odújába, hanem nekiindul elszánt jókedvvel az erdőnek. Mert a medve tudja azt jól, hogy a tél most adja ki utolsó mérgét. Csak hadd fújjon, hadd havazzon, hadd dörömböljön: minél jobban erőlteti haragját, annál hamarább vége lesz. S a medvének mindig igaza van."

Kérdésünk:

Melyik írónk melyik regényéből való az idézet?

A megfejtést a facebook oldalunkon megjelenő poszt alá írt kommentben kérjük, február 7-én, éjfélig. A helyes megfejtők között kisorsolt nyertes állatkerti örökbefogadási csomagot kap (névre szóló oklevéllel, az állat életrajzi lapjával, örökbefogadói kártyával, amely ingyenes belépést biztosít a május 17-i és október 4-i Állatkerti Nevelőszülők Napjára és 10%-os kedvezményt az Állatkerti Ajándékboltban történő vásárlásokra).

 Facebook nyereményjáték szabályzata:

Jelen szabályzat (továbbá Szabályzat) az Állatkerti Alapítvány mint szervező (továbbiakban: Szervező)  által kezelt, karbantartott Facebook oldalán futó „Állatkerti Kultúrkvíz” nyereményjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: Nyereményjáték), az alábbi feltételekkel.

A Nyereményjáték Szervezője: Alapítvány a Budapesti Állatkertért (székely: 1146. Budapest, Állatkerti krt 6-12.  Adószám: 18008481-2-42)

A Nyereményjáték részletei: az Állatkerti Alapítvány Facebook közösségi oldalon szervezett Állatkerti Kultúrkvíz Nyereményjáték, melynek résztvevői közül sorsolás alapján kiválasztott nyertes (továbbiakban Nyertes) egy általa kiválasztott állatkerti állat tiszteletbeli nevelőszülőjét illető örökbefogadási csomagot nyer. A játékosok, (továbbiakban Játékosok) a nyereményjátékra felhívó bejegyzés alatt hozzászólással vehetnek részt a nyereményjátékban úgy, hogy abban választ adnak a közzétett posztban szereplő kérdésre.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Nyereményjáték Szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

A Nyereményjáték időtartama: 2020.02.02. –  2020.04.05.

A Nyereményjáték nyereménye: Egy állatkerti állat örökbefogadása, amellyel a nyertes tiszteletbeli nevelőszülője lesz az általa kiválasztott állatnak. Az örökbefogadási csomag tartalma: egy névre szóló, díszes oklevél, az örökbefogadott állat életrajzi lapja, nevelőszülői kártya, amely ingyenes belépést biztosít a 2020. május 17-i és október 4-i Állatkerti Nevelőszülők Napjára a Fővárosi Állat és Növénykertbe.  

A Nyereményjáték lebonyolítása

A nyereményjáték a következő weboldalon/közösségi oldalon található:

https://www.facebook.com/allatkertialapitvany/

A játék időtartama alatt február 2-ával kezdődően minden hét vasárnapján a szervező megjelentet egy posztot, amely egy, az állatokkal, az állatkerttel, illetve azok valamilyen kulturális vonatkozásával kapcsolatos kérdést tartalmaz. A kérdésre adott hét pénteki napján éjfélig lehet válaszolni a poszt alatti kommentben.

A szervező a helyes megfejtést a poszt megjelenését követő szombati napon hozza nyilvánosságra. A helyesen válaszolók közül a szervező sorsolással dönti el a nyertest, akit face-book üzenetben értesít és nevét (facebokk profilja alapján) megjelenteti a szombati posztban.

Jelen promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.

A Nyereményjátékban kizárólag az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18 éven felüli, Magyarországon élő állampolgárok vehetnek részt, akik elfogadják a jelen Nyereményjáték Szabályzatban leírt valamennyi feltételt.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező vállalat tulajdonosai, munkavállalói és azok rokonaik, illetve azon egyéb személyek sem vehetnek részt, akik a Nyereményjáték megszervezésében és lebonyolításában részt vesznek. A Nyereményjátékban való részvétellel minden Játékos önmagára kötelező érvényűnek ismeri el e Szabályokat.

Részvétel feltételei

A Nyereményjátékban az vesz részt és az jogosult a nyereményre, aki a fent megnevezett oldalon található nyereményjáték felhívás posztja alá hozzászólásában válaszol a posztban feltett kérdésre.

A Nyereményjátékban való részvétel ingyenes, nem kötött sem vásárláshoz, sem megrendeléshez vagy árajánlatkéréshez sem.

A Játékosok egyszeri alkalommal, kizárólag a saját nevükkel vehetnek részt a Nyereményjátékban. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által és a saját nevében regisztrál és vesz részt a Nyereményjátékban, a Nyereményjátékkal kapcsolatos jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

Az a Játékos tekinthető a Nyereményjáték nyertesének, akit a számítógép kisorsol a Nyereményjátékban résztvevők közül. (részvételben való sorrend száma alapján). A nyeremény készpénzre át nem váltható és nem ruházható át másnak.

A Nyertes értesítése:

Szervező a Nyereményjáték lezárását követő 1 munkanapon belül Facebook üzenet formájában értesíti a Nyertest és tájékoztatja elérhetőségeiről (e-mail cím). A nyertes Játékos az üzenet kézhezvételétől számított 2 (két) naptári napon belül köteles az üzenetben megjelölt elérhetőségen a Szervezővel felvenni a kapcsolatot a nyeremény beváltásának körülményeiről történő egyeztetés érdekében, az alábbi elérhetőségek: info@allatkertialaitvany.hu

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el

A Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

  • ha a Nyereményjátékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
  • ha az értesítő levélre 2 naptári napon belül nem válaszol;
  • ha bármely okból nem lehet felvenni a Nyertessel a kapcsolatot;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Nyereményjátékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy a Nyereményjáték menetét/eredményét bármilyen módon, szándékosan befolyásolni próbálja;
  • jelen részvételi Szabályzat bármely pontját megsérti.

Amennyiben a résztvevőt a Nyereményjáték során nyertessé választják, a Nyereményjátékban való részvételével hozzájárul, hogy képviselt vállalkozása és vagy saját nevét a Nyereményjáték Szervezője kizárólag saját reklámanyagaiban - a nyertes nevének, a nyeremény adatainak feltüntetésével együtt - közzétegye. A Nyertes elfogadja, hogy a nevének és cégnevének ilyen használata ellenében a nyereményen felül külön díjazásra nem jogosult.

A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Adatkezelés és adatvédelem

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Szabályzattal bekért, a Nyereményjáték során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Nyereményjáték lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa.

Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek, kizárólag a jelen Szabályzatban részletezett célra, a nyertes azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használja.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy: amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait vagy azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

Kizárás

A Nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Nyereményjátékból.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Nyereményjátékban nem jogosult részt venni, illetve a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerül.

A Szervező jogai

Az Állatkerti Alapítvány kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért.

A résztvevők elfogadják, hogy a Nyereményjátékban való részvétel során a részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével az Állatkerti Alapítvány számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a Nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi Szabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

Az Állatkerti Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy a Nyereményjáték feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező, illetve a allatkertialapitvany.hu weboldala vagy Facebook oldala technikai okokból időszakosan nem érhető (ek) el. Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

Egyéb rendelkezések

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

A Nyereményjáték lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Nyereményjáték Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

További információért a Nyereményjátékkal kapcsolatban forduljon bizalommal a Szervezőhöz.

Állatkerti Alapítvány

Budapest, 2020.02. 02.

 

Platina fokozatú támogatóink

 

Arany fokozatú támogatóink

 

 

 

 

 

 

 

Ezüst fokozatú támogatóink

 

 

 

Bronz fokozatú támogatóink